•  
  •  
 

Abstract

Під час операцій зі знешкодження вибухонебезпечних предметів вміння ідентифікувати боєприпаси є надзвичайно важливим. Після ідентифікації боєприпасу стає відомим його заряд вибухової речовини/наповнювач та потенційні небезпеки, що у свою чергу уможливлює безпечне та контрольоване поводження із даним боєприпасом. Під час очищення Фаллуджі, Мосула і прилеглих територій в Іраку ми зіштовхнулися із залишеними вибухонебезпечними предметами (ЗВП) та вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ) з двадцяти трьох різних країн, що кинуло виклик навіть найзавзятішим вибухотехнікам. З огляду на це, було створено документ з ідентифікації боєприпасів на основі знайдених боєприпасів, найновіше видання якого містить понад 340 різних боєприпасів. Ті, хто старанно працює над знешкодженням вибухонебезпечних предметів в Україні, а також служби швидкого реагування зіштовхуються зі схожою проблемою, стикаючись з боєприпасами з двадцяти шести різних країн. Деякі з цих боєприпасів були ідентифіковані лише нещодавно. З ідентифікацією допомагає неофіційна група досвідчених міжнародних вибухотехніків, серед яких є колишні військові. Ідентифікація також здійснюється через веб-сайти та публікації виробників, а також відкриті джерела.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.